DANH MỤC Tin tức

TIN CHUYÊN NGÀNH

10
Truyền thông cho doanh nghiệp sản xuất thùng carton

Cách thức truyền thông hợp lý trong marketing sẽ mang về hiệu quả tối ưu. Vậy nên, truyền thông cho doanh nghiệp sản xuất thùng carton là hết sức cần ...

2512 carton
Tram in trong sản xuất thùng carton in offset (Phần 1)

Việc tiêu chuẩn hóa tram in trong sản xuất thùng carton in offset là việc lựa chọn các tram in và các thông số của tram in theo các tiêu chuẩn kỹ ...

cartons
Giải pháp marketing cho doanh nghiệp làm thùng carton

giải pháp marketing cho doanh nghiệp làm thùng carton là cần thiết vì trong thị trường nhiều cạnh tranh, doanh nghiệp làm thùng carton cần tạo ra ...

2412 carton
OpenCRM cho công ty sản xuất thùng carton

Một trong những giải pháp mà một số công ty chuyên sản xuất thùng carton đưa vào ứng dụng và tỏ ra có hiệu quả, phù hợp với nhiều loại hình doanh ...

quy trinh 5s trong bao bi carton
Quản trị 5S cho doanh nghiệp sản xuất bao bì giấy carton (p2)

Đối với các doanh nghiệp bao bì giấy carton, việc áp dụng các công nghệ máy móc hiện đại vào dây chuyền sản xuất cũng như cải tiến các khâu tư nhân sự ...

box 4
OpenERP cho doanh nghiệp sản xuất bao bì carton

phần mềm OpenERP được đánh giá là giải pháp toàn diện, hỗ trợ tích cực trong tiến trình phát triển bền vững và khẳng định vị thế cạnh tranh của doanh ...