DANH MỤC Tin tức

TIN CHUYÊN NGÀNH

0903 carton
Hướng dẫn xác định độ ẩm bao bì carton

Một trong những phương pháp xác định độ ẩm giấy bao bì carton là việc ứng dụng phương pháp sấy khô trong phòng thực nghiệm.

0603 carton
Phương pháp xác định độ bền bề mặt cho giấy làm thùng carton

Trong các phương pháp đó, vấn đề xác định độ bền bề mặt là một trong những yếu tố quan trọng. Phương pháp này được xác định trên các loại giấy tráng ...

0303
Phương pháp xác định độ nén vòng thùng carton

Các quy định mới trong việc xác định độ nén vòng của thùng carton được đưa vào sử dụng, cụ thể như TCVN 6896: 2001 được các đơn vị kiểm nghiệm xem là ...

0302   2 carton
Những tiêu chuẩn về môi trường điều hòa mẫu thử bao bì carton

Việc thử nghiệm mẫu thử bao bì carton phải được thực hiện trong các môi trường tiêu chuẩn, nhằm tạo nên sự thống nhất đồng thời tạo điều kiện cho ...

13002 carton
Giải pháp nâng cao năng lực in ấn ngành bao bì carton

mục tiêu tăng trưởng ngành bao bì trong năm 2015 được dự báo ở mức 10% - 12%, tạo nên một thị trường tiềm năng cho ngành in ấn bao bì phát triển.

1302 carton
Thiết kế và in ấn ngành bao bì carton

Các vấn đề thiết kế, in ấn bao bì sao cho sản phẩm sao cho vừa đảm bảo các chức năng bảo vệ sản phẩm, đóng gói, lưu kho, đồng thời thể hiện tính sáng ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >