DANH MỤC Tin tức

TIN CHUYÊN NGÀNH

0903 carton

Hướng dẫn xác định độ ẩm bao bì carton

[09/03/2015]

Một trong những phương pháp xác định độ ẩm giấy bao bì carton là việc ứng dụng phương pháp sấy khô trong phòng thực nghiệm.

0603 carton

Phương pháp xác định độ bền bề mặt cho giấy làm thùng carton

[06/03/2015]

Trong các phương pháp đó, vấn đề xác định độ bền bề mặt là một trong những yếu tố quan trọng. Phương pháp này được xác định trên các loại giấy tráng ...

0303

Phương pháp xác định độ nén vòng thùng carton

[04/03/2015]

Các quy định mới trong việc xác định độ nén vòng của thùng carton được đưa vào sử dụng, cụ thể như TCVN 6896: 2001 được các đơn vị kiểm nghiệm xem là ...

0302   2 carton

Những tiêu chuẩn về môi trường điều hòa mẫu thử bao bì carton

[04/03/2015]

Việc thử nghiệm mẫu thử bao bì carton phải được thực hiện trong các môi trường tiêu chuẩn, nhằm tạo nên sự thống nhất đồng thời tạo điều kiện cho ...

13002 carton

Giải pháp nâng cao năng lực in ấn ngành bao bì carton

[13/02/2015]

mục tiêu tăng trưởng ngành bao bì trong năm 2015 được dự báo ở mức 10% - 12%, tạo nên một thị trường tiềm năng cho ngành in ấn bao bì phát triển.

1302 carton

Thiết kế và in ấn ngành bao bì carton

[13/02/2015]

Các vấn đề thiết kế, in ấn bao bì sao cho sản phẩm sao cho vừa đảm bảo các chức năng bảo vệ sản phẩm, đóng gói, lưu kho, đồng thời thể hiện tính sáng ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >