DANH MỤC Tin tức

Giá đường thế giới hôm nay

Giá đường thế giới hôm nay

Ngày đăng: 17/06/2014

London No 5 

 

New York No 11 

 

Chênh lệch đường trắng/đường thô

Giá đường tinh luyện giao sau - 11/6/2012

 

Giá đường thô giao sau -11/6/2012

 

Kỳ hạn giao

Giá

Thay đổi

Số lượng

 

Kỳ hạn giao

Giá

Thay đổi

Số lượng

     

Aug '4

456.2

-4.3

3551

 

Jul '4

16.81

-0.16

82689

 

Aug / Jul

79.05

Oct '4

467.5

-3.9

2196

 

Oct '4

17.62

-0.14

79530

 

Oct / Oct

67.32

Dec '4

478.7

-3.8

438

 

Mar '5

18.66

-0.13

18752

 

Mar'15 / Mar'15

82.94

Mar '5

490

-3.4

133

 

May '5

18.7

-0.11

2766

 

May'15 / May'15

-412.71

May '5

495.2

-3.2

3

 

Jul '5

18.72

-0.1

2049