DANH MỤC Tin tức

Phương pháp xác định độ đục giấy làm thùng carton

Phương pháp xác định độ đục giấy làm thùng carton

Ngày đăng: 10/03/2015

Những phương pháp xác định chất lượng giấy làm thùng carton đều được tính toán trên các tiêu chuẩn chất lượng được quy định. Trong đó độ đục của giấy là một trong những yếu tố cần được quan tâm.

 

Độ đục biểu thị bằng phần trăm giữa hệ số phản xạ ánh sáng của giấy làm thùng carton và hệ số phản xạ ánh sáng đặc trưng của nó.

 

Các hệ số cần xem xét trong Phương pháp xác định độ đục của giấy làm thùng carton

 

 

1.Hệ số phản xạ R: Tỷ số này được biểu thị bằng % giữa bức xạ được phản xạ bởi một vật thể và bức xạ được phản xạ bởi một vật phản xạ khuyếch tán lý tưởng trong cùng một điều kiện.

 

2.Hệ số phản xạ ánh sáng Ry: Được xác định liên quan tới nguồn chiếu sáng C của CIE  và hàm số hợp màu y(l) của CIE.

 

xac-dinh-do-duc-giay-lam-thung-carton

 

Độ đục giấy làm thùng carton

3.Hệ số phản xạ ánh sáng của một tờ R0: Đây là hệ số phản ánh sáng của một tờ mẫu thử được đặt trên hốc đen.

 

4.Hệ số phản xạ ánh sáng đặc trưng R∞: Hệ số phản xạ ánh sáng của một lớp hoặc một tập nguyên liệu có độ dày đủ để đảm bà tính mờ đục. Điều này được xác định khi tăng độ dày của một tập  bằng cách cho them các tờ mẫu thử không làm thay đổi kết quả đo phản xạ.

 

Phương pháp xác định độ đục giấy làm thùng carton

 

Phương pháp này được áp dụng để đo độ đục của giấy làm thùng carton có chứa chất huỳnh quang. Phương thức đo lường được căn cứ trên cơ sở quy định của TCVN: 3649: 2000.

 

Các thiết bị cần chuẩn bị khi đo lường: mẫu chuẩn thao tác gồm 2 tấm phẳng làm bằng thủy tinh mờ, hoặc bằng sứ đã được làm sạch bằng cách dùng bàn chải long mềm và bột giặt không chứa chất huỳnh quang để làm sạch, máy đo phản xạ dùng để đo các đặc tính hình học, quang học, bộ lọc, hốc đen có hệ số phản xạ không được sai khác quá 0,2% so với giá trị tiêu chuẩn tại tất cả bước song.

 

Đối với việc chuẩn bị mẫu thử, mẫu sẽ bị loại bỏ nếu có phần bóng nước, bẩn hay bị hư hỏng. Các mẫu đạt tiêu chuẩn được cắt theo kích thước 75mm x 150mm, với số lượng từ 10 mẫu trở lên. Bảo vệ mẫu thử không bị bẩn, không bị ánh sáng trực tiếp chiếu thẳng vào và không để mẫu ở nơi có nhiệt độ cao.

 

Các xác định độ đục giấy làm thùng carton được thực hiện theo 6 bước:

 

+ Đo hệ số phản xạ đặc trưng R∞, lấy kết quả chính xác tới 0,05%

+ Lấy mẫu vừa đo, đặt vào hốc đen và đo hệ số phản xạ R0.Lấy kết quả chính xác tới 0,05%.

+ Thực hiện đo R∞ và R0 cho các mẫu thử còn lại trong tập cho đến khi được 5 đôi giá trị.

+ Lật ngược tập mẫu thử và đo mặt kia theo trình tự như trên.

+ Tính toán kết quả đo lường theo công thức: Độ đục =  * 100

+ Báo cáo kết quả thí nghiệm